Month: December 2021

Julebrev 2021

                                                                                                                      Stokke desember 2021

Kjære alle sammen!

45 barn og unge får tannkrem og sokker i julegave i år. Jeg ser dem for meg der de står forventningsfulle og tar imot, takker og er fornøyde. Begge deler er noe det er manko på i hjemmene. Mange barn går barbeinte i bildekksandalene sine og det å pusse tenner, er det mange som ikke er vant med hjemmefra. De ansatte får en kurv med matvarer. I tillegg får de ansatte to ekstra månedslønner i desember, noe som er bestemt fra myndighetene sin side. En gang fortalte jeg en bolivianer at vi i Norge betaler over 30% av lønnen vår til staten.  Svaret jeg fikk var: «Det hadde aldri gått i Bolivia». Derfor må de også betale alt av materiell og bøker på skolen, de må betale alt når de er i kontakt med helsevesenet (fra munnbind til legen, sprøyta som brukes og sengeplass pr. natt på sykehuset). Hvis jeg forteller hva vi får av staten i Norge når vi går på skolen eller må ha kontakt med helsevesenet, virker det som om de ikke klarer å forstå hva jeg mener. Det er en annen verden. Derfor tenker jeg at de ansatte fortjener virkelig to ekstra månedslønner i desember.

De siste månedene har vært en god periode for elevene våre. Skoleåret sluttet i begynnelsen av desember. Tiden før ble brukt til å ta tak i de elevene som hadde svake resultater i enkelte fag. Elever kan miste hele året dersom de ikke oppnår gode nok karakterer i et eller flere fag. Det positive som kan komme ut av at eleven må gå året om igjen, er at de kan ta seg sammen, flere modnes og forstår at de må jobbe godt gjennom hele året. Det negative for eleven kan bli lavere selvbilde, opplevelse av å mislykkes eller lavere motivasjon for videre utdanning o.l. Denne innsatsen gav resultater og alle elevene klarte å komme seg gjennom skoleåret. Takk til lærere som har stått på for disse barna og unge gjennom hele året. De har trodd på dem, gitt dem oppmerksomhet, støtte, undervisning, veiledning og omsorg.

2021 har vært et fint år for senteret vårt. Det har fungert bra med de ansatte og de lederne som vi har. Lederen ble ansatt i begynnelsen av april og har fungert godt. Hun er litt eldre enn de foregående, og hun har mye erfaring fra lignende arbeid. Hun sa til meg at hun er innstilt på og ønsker å jobbe videre hos oss. Når jeg skriver til henne for å få informasjon, svarer hun raskt, enten ved å skrive eller ved å ringe tilbake. Hun har gode løsninger på ting som oppstår på senteret. Elevene og foreldrene har også fulgt opp og vært positive. Dette er bra og viktig i et slikt arbeid.

Ciamey er yngst i en søskenflokk på 6. Hun er nå 16 år gammel. Familien har fått hjelp via Dråpen siden oppstarten i 2008. De har levd i stor fattigdom. Da hun gikk i 2 – 3 klasse i hun hadde store lese og skrivevansker, noe til av brødrene hennes også. Den eldste klarte vi ikke å redd, da han forsvant ut av skolen før vi ble kjent med han. Han hadde gått 4. klasse til ganger uten å få gode gode kroner til å komme videre. Da foreslo læreren på han kunne ta et års pause fra skolen. Det førte til på han mistet motivasjonen. Etter en kronglete og utprøvende vei videre, er han nå i jobb, og er en flott ung mann. De til andre fikk vi tidlig inn på en annen skole, der de kunne tilby mindre klasser og spesialpedagog for å hjelpe elever med lærevansker. Dette er en skole i området som er bygd opp av Norsk Luthersk Misjonssamband i samarbeid med NORAD (som det het den gang). Etter skoletid på denne skolen, kom Ciamey til oss, hun fikk middag, fikk leke, hjelp til lekser og hjelp til det hun strevde med på skolen, tre ganger i uken. Hun fikk nå lære i sitt eget tempo og framgangen begynte nesten med en gjeng. Hun går nå i vanlig klasse på nærskolen og har store ønsker om å fullføre fullføre og få seg en utdannelse.

Ciamey har opplevd traumatiske ting i oppveksten, grunnet fattigdom, sykdom og dødsfall i nær familie. Hun har fått psykologisk hjelp på senteret vårt. Hun er glad og takknemlig for all hjelp hun og familien har fått gjennom flere år.

Økonomien vår er nå bedre enn på lenge. Vi har hatt gode inntekter i 2021, spesielt på slutten av året. Det som er kommet ekstra er enkeltbidrag fra private eller gaver fra organisasjoner.  I november fikk vi 10 % av salget fra Namsvatn Angora. Da måneden var over, synes en i ledelsen at det så så lite ut så de bestemte seg for at det skulle vare ut desember også. Vi fikk et engangsbeløp fra Bondekvinnelaget i Sandefjord, vi fikk et beløp fra et møte i Stokke Bygdekvinnelag, vi har fått fra Land Rotary, fra en innsamlingsaksjon i Trondheim, fra Øre menighet på Nord Møre, fra loddsalg på facebook og fra utlodning på julemarked i Stokke. Bygdekvinner har også hjulpet til med å strikke pledd, og noen har også solgt dem – veldig bra.

Vi er takknemlige for et bra år for senteret både i Norge og i Bolivia. Da tenker jeg ikke på det som har skjedd p.g.a. pandemien, men mer på tross av den. Takk til dere som gir et beløp hver måned år etter år, dere er grunnstammen i hele arbeidet vårt. Takk til dere som gjør en innsats med innsamling av midler på ulike måter, dere klarer vi oss ikke uten.

Jeg hører at barna er fornøyde med julegaven, men jeg hører også at foreldrene er fornøyde med hjelpa gjennom hele året. Det er gode ord å få her vi sitter så langt unna.

Så vil vi ønske alle våre støttespillere en riktig god jul og et godt nytt år.

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. Jesaja 9:6

Med vennlig hilsen fra alle oss i La Gotita og Dråpen v/Toril Korsvik.

Facebook: Dråpen La Gotita         Gavekonto: 1506.23.89726Hjemmeside: www.boliviadraaper.no       Vipps: 564430