Forside

Dråpen – La Gotita

Lekser, læring, ernæring

Hjelp til barn, unge og familier med små ressurser, av personlige, sosiale og økonomisk art.

Dråpe for dråpe skaper vi en bedre verden.

Cochabamba Bolivia

Formål

Stiftelsen La Gotita i Bolivia har til hensikt å bidra til at barn og unge får mulighet til en god utvikling av hele mennesket, og trivsel for befolkningen i området.

For å kunne oppnå dette vil La Gotita tilby aktiviteter som inspirerer, stimulerer og styrker de involverte gjennom å skape en varig og bærekraftig endring i livene til barn, ungdom og familier. Dette i møtet med fattigdom og vanskelige situasjoner slik at de skal kunne nå deres maksimale potensiale.