Om oss

«Dråpe for dråpe skaper vi en bedre framtid»

Hvem er vi?

Dråpen er en stiftelse som har til formål å hjelpe til med gjennomføringen av prosjektet La Gotita i Bolivia. La Gotitas formål er å gi barn av fattige familier et tilbud etter skoletid med lekser og annen omsorg.  (Fra Dråpen sine vedtekter).

“Dråpen” er en stiftelse som jobber for å gi barn i Bolivia større muligheter til utdanning og et bedre liv. Vi er et styre i Norge som består av fem personer. Stiftelsen ble registrert i Brønnøysundregisteret i januar 2009. I Bolivia er vi for tida 10 personer som jobber med lekser, læring og ernæring til barn og unge av familier med små ressurser; sosialt, personlig og økonomisk. Lærerne er studenter som har vokst opp i lignende hjemmeforhold som elevene. I Bolivia heter vi «La Gotita», som er en stiftelse med et styre på fire personer. Styremedlemmene jobber uten vederlag både i Bolivia og i Norge.

De ti personene som arbeider ved senteret i Bolivia: fire lærere, to på kjøkkenet, en leder, en psykolog, en regnskapsfører og en som driver bilverksted med kurs for ungdom i tillegg til at han har ansvar for vedlikehold av bygninger.

Hva gjør vi?

Utenfor byen Cochabamba ligger senteret til stiftelsen La Gotita, som på norsk betyr: den lille dråpen. Der kommer barn og unge for å få hjelp til leksene, et ernæringsrikt måltid, hjelp til faglige vansker, muligheter for lek og utvikling og undervisning i bibelhistorie og verdier.

Elevene kommer til senteret rett etter skoletid tre dager i uka, tirsdag, onsdag og torsdag.

Dagsrytme:

  • 13.00: Elevene kommer til senteret.
  • 13.15: Undervisning i bibelhistorie eller en fortelling med verdier.
  • 13.30: Middag og lek hvis tid.
  • 14.15: Lekser og læring
  • 15.30: De fleste avslutter leksene. Så får de et lite måltid bestående av frukt, youghurt, havregryn med melk e.l.
  • 16.00: Noen må jobbe videre med lekser, ellers lek og aktiviteter ledet av lærerne for å bidra til generell stimulering og det å kunne være barn.
  • 17.00: Elevene går hjem
  • Vi har foreldreaktiviteter en gang i måneden. Det kan være møte, dugnad, utflukt eller kermesse (salg av middager til inntekt for leksehjelpa). Vi tar betalt 15 bolivianos i måneden som tilsvarer mellom 16 og 18 NOK. Dette for at foreldrene tar det på alvor og sender ungene hver gang. Er det mange søsken, kan vi gi avslag. I noen tilfeller kan foreldrene jobbe med forefallende arbeid på senteret i stedet for å betale med penger. Alle elevene blir registrert hvert år, foreldrene må skrive dem inn og signere en kontrakt.

Hvorfor gjør vi det?

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. Offentlig skole er gratis, men foreldrene må betale skoleuniform og alt av materiell de bruker på skolen, fra skrivebøker og formingsmateriell til baller i gymtimene. Det er eksamen og karakterer fra 1. klasse. I området der vi jobber er familiene sårbare. Mange er innflyttere fra landsbygda og fjella og forstår ikke systemet i byene. Det er familier med alkoholproblemer, det er vold, overgrep og analfabetisme. Blant disse barna er det stort frafall i grunnskolen. Ved å satse på barna og deres grunnleggende behov for ernæring og utdanning tror vi på en bedre verden.