Nyhetsarkiv

Erna Solberg sa i en nyttårstale at vi må satse på jenter og utdanning globalt. Det hun siktet til var bærekraftig utvikling og fred på jord. Forskning viser at dersom jenter tar høyere utdanning er dette noe av det beste vi kan gjøre på lang sikt for å sikre demokrati, fred på jord og for å ta bedre vare på jorda vår. Det vi ser er at jenter som har vært hos oss får bedre selvbilde, de opplever mestring og de kan begynne å tro på seg selv og framtida. Selv mødre som har hatt barna sine hos oss, har vi opplevd dette med. Vi vet om flere jenter som har begynt å studere etter noen år hos oss, selv om vi har befolkning med få ressurser til å betale studier med.

Bolivia har demokrati, men med innspill av anarki. Presidentvalget i oktober 2019 viste at det er stort behov for opplæring og innsikt i politiske systemer og grunnverdier, der demokrati er et stort og viktig tema. Det virker som om mange tenker at demokrati er å få viljen sin i politiske saker. Da jeg bodde i Bolivia opplevde jeg at de som støtter en president gjør det fullt og helt, de er ikke kritiske til noe av det presidenten gjør eller sier. Så er de kritiske til og imot omtrent alt det opposisjonen sier og gjør. Svart og hvitt er ikke gode farger i politikk.

Nytt skoleår begynte den 1. februar etter sommerferien og samtidig startet vi opp med leksehjelpen. Dette året har vi begynt med 40 elever fra 1. til 12. klasse. Elevene har 12 årig obligatorisk skolegang. Det inkluderer tre år på videregående skole. Målet vårt er å få elevene gjennom den obligatoriske skolegangen slik at de når de måtte ønske det, kan begynne å studere seinere i livet. Det er flere elever som begynner å jobbe etter endt obligatorisk skolegang, så modnes de og får lyst til å studere. Da har de større muligheter og motivasjonen er god.