Våre aktiviteter

Foreldrene

En av lærerne på senteret har ansvar for å besøke familiene og veilede dem angående barn og unges behov og utvikling, ernæring og helse. Foreldre og foresatte er også involvert i aktiviteter ved leksehjelpen. En gang i måneden må foreldrene stille opp på ulike arrangement, det kan være, møter, dugnader, utflukter eller kermesse. Kermesse er å lage ulike middager og arrangerer en restaurant i gata. Dette er inntekter som er kjærkomne og som familiene selv bidrar med til senteret.

Grønnsakshage

I en liten grønnsakshage blir det dyrket grønne vekster, tomater o.l. Alt vi kan gjøre selv bidrar til i driften av leksehjelpen. Elevene har ansvar for å så, vanne og høste når den tid kommer. De får også innføring i hvordan grønnsakene kan anvendes på en god måte.

Helse

Vi har kontakt og kontrakt med et helsesenter i nærheten. Flere av elevene er underernærte og mangler vitaminer og mineraler. På helsesenteret blir de målt og veid jevnlig og foreldrene får veiledning i hva slags ernæring som er viktig til barn og unge som er i vekst. Vi har også en i styret som er lege med spesialisering i ernæring. Dette kommer godt med i jobben med barna og de unge. I tillegg kommer en buss som er bygd om til et lite tannlegekontor med jevne mellomrom for å bidra til bedre tannhelse.

Bilverksted

Nederst på tomta er det bygd et lite bilverksted med tak og grop. Der driver Secundino og reparerer biler som kommer inn og av og til tar han med seg ungdom i området som trenger litt praktisk erfaring. Elever som er mer praktiske enn teoretiske er målgruppen til dette arbeidet. I tillegg er hensikten at noe av inntektene skal gå til leksehjelpa.

Strikking av pledd

Kvinner som vi har kontakt med i Bolivia, strikker pledd av alpakkagarn som vi selger i Norge. Rundt 80% av overskuddet går til den som strikker og rundt 20% går til leksehjelpen. Dette er kjærkommen inntekt til mange familier. I Norge har vi noen trofaste strikkere der hele overskuddet går til leksehjelpen. Vi tar 2000,- NOK for et pledd. Dersom du ønsker å kjøpe deg et pledd, gi bort i gave, f.eks i bryllup, kan du kontakte meg: torilk@yahoo.no eller send meg en melding: 912 40 659.